Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e i 5

Van de zichnoemende Herftelde Lu-

- therfche Gemeente, voor een Jaar Interest van ƒ 26,500 : —, zijnde een Kustingbrief, ten haaren lasten,

-- a 31 pro.Cento, verfcheenen 1 Maij 1796 / 918:15: —

Van de Marktmeesters van de Osfenmarkt, voor de Pagt van het Marktgeld der vette Beesten'; verfcheenen 1 November 1796. . - 1400: —: —

sBröatnicA f asy s&nifr Iraftb* )S Van de Pagt van den Ophaal en Doorvaart van den Diemerbrug . - 407:10: —

Van den Pagter van den Voetangel, voor Pagt en Huur van het Huis

- aan den Voetangel, . . „ - 5063:15: —

Van Rekenmeesteren dezer Stad ontfangen , bij forme van Leening, - 30000: —

Van Cammisfaris/en van de Bank van Leening, voor Restitutiën én Avaricen over Ao. 1795 en 1796, . - 184854: 1:—.

Van de Pagters der Tolhekken in Duivendrecht, op den Weg naar Abcoude, ' tik i • " 2550: — : —

Van den Ontvanger der GemeeneLands Middelen - alhier , Daniël Hooft, voor 4e 4 en * Rantfoencn der CoHeclive Middelen, deze Stad competeerende, over den Jaare 1795, en eenige restanten van'voo-^ iiige. Jaarenj, voor en ter betaling van de Predikanten, Krankbezoekers en anderen . . . - 89997:15: 4 tt&q -'A-.^n r:3?, 10ÖV ' Van de Regenten-van St.. Joris-Hof» voor Kostpenningen yan nieiiw ingekomen Proveniers, . , - 10975: — : — A 5 Van.

Sluiten