Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4«> )

per Tranfport ƒ 90,771: 5: 5

Aan de twee Compagniën , hier ordinair Guarnifoen houdende ƒ63,403:13: —

Door het Land wordt hiervan gereftitueerd circa . * 44^500: —: —

_ ,„ 44,5oo: — :-,

Aan IV. van Ëoetzelaar , op rekening van de Confenten . * 400,000: —:—■

Aan onkosten wegens 's Lands Geldheffing . . . . » 14,746:17: —

Aan deh inkoop van Paarden, voor rekening van het Land . ^ 73»75o: 9:—;

Aan het Comptoir van Expeditie en Inkwartiering , voor de Franfche Troupes . * 93,4°3:*°:—

Aan de uitgeweeken geweest zijnde Bataven , voor rekening van het Land * 31,583: 9:13

Aan Veerfchuit, voor tractement als Infpeftor van de Koornwijn-Branderijën (voor het Land) . * 313:10: —

Aan de Stads Klok- en Gefchut-i gieterij, voor Arbeidsloonen. 1

r =* 52,359:13: a Aan dito , voor den inkoop van {

Metaalen J

Tranfporteere ƒ 801,237:14: 6

Aan

Sluiten