Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4* )

per Tranfport I / 801,227:14: 6

Aan Commisfarisfen van de Vaart op den Rhijn, bij forme van leening .... * 7>573: 4: —

Aan Arbeidsloonen en onkosten voor de Artillerij, nevens den inkoop enz.; hiervan moet worden afgetrokken voor den inkoop van Gefchut . . . > " 92,845:14: —

Aan huur van het Huis van den Commandant en onkosten, vóór rekening van de Quotifatie-Kas * 2,158:14: 13

Aan de Ontvangers van Wagtgeld, ter betaling van de Nachtwagts. Dit behoort voor rekening van de Quotifatie-Kas . . * 63,979: 4:—

Burgers boven de 60 jaaren, die van de Mennonieten Kerk , en anderen ,• pleegen aan het voornoemde . Wagtgeld jaarlijks te betalen, dat heden door de Quotifatie-Kas ontvangen wordt.

De roofte en 2oofte Penning over de Stads Eigendommen, ftaat voor twee jaaren , en de Renten over drie jaaren. Brenge alhier één jaar van de Eigendommen en twee jaaren van de Renten . • * I3»a72: 6: 8

Aan diverfen,voor courtage derNegotiatie van 8 millioen,nevens de verdere onkosten van de Stads Geldheifingvan 10Julij 1795- • «" T3»4i5: 7- 8

Tranfporteere / 994,47a: 5: » Aan

Sluiten