Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRET>IT.

per Tranfport / 105: -: — ƒ 58088:11:14

9 H. Hovingh, Secretaris enBoekhouder, i tal Traktement * 750: —: —

sa drie Klerken, ieder

een week k f 7:— * ai:—: —

09 driedito, utfupra * ai:—:—• 6 drie dito, ut fupra * ai:—: —

13 drie dito, ut fupra * ai: —: — so drie dito, utfupra * 21 :■—— s7 drie dito, ut fupra = ai: —: — 31 zes Klerken, ieder

een * tal Traktement

è/700:— per Jaar

heden verfcheenen #1050:-—:—•

de Bode i tal dito * 125: —: — ov. 3 drie Klerken, ieder

een week a ƒ 7:—-* ai: — : —

10 F. W. Niermulder, eerfte Klerk, voor eenj tal Traktement

a/iooo: — per Jaar = 250: — :—-

drie Klerken, ieder

week a/7:— . * ai: —: — 17 drie dito, ut fupra * ai: — :-— 34 drie dito, utfupra * ai: —: — ec. 1 drie dito, utfupra < *i: —:— 8 drie dito, utfupra * 21: — :—' 15 drie Klerken, ieder

een week, a ƒ 7:- <= 21:—-:

H. Hovingh, voor

^ tal Traktement, als ■ Secretaris en Boekhouder . * 75c:—: 22 drie Klerken, ieder

een week, a/7:- * ai: — : — 30 drie dito, ut fupra ^ 21: —: —

798.

an. 5 drie dito, ut fupra = 21: — .—

Tranfporteeren ƒ61454:1114: Yyy 3

Sluiten