is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 hh )

DeNIEUWEZJJDS CA PEL, getaxeerd op ƒ i8;.oo:—

De annexe Wooningen, zijn:

tj . ^waarvan Verh'iuid worden

I07 SKfcnÉ 7 HülZSn en 7 K^ 7W,Ien3 voor . ƒ2903:—:—

De 3 overige Huizen, waarvan het eene ledig ltaat,en de 2 anderen, door Kerkkendienaars , gratis bewoond worden , zouden, volgends Taxatie, aan Huur thands waardig zijn . * 725:—:—

ƒ3638:—:—

De lasten, daarop rustende,

z?jn:

ioofte Pennrg ƒ199:13?*"12de dito enz. <= 399:i3:—•

ƒ499: 4:—

De Jaarlijkfche Reparatiën, bij gisfing, als niet gefepareerd ge houden zijnde ^738:16:—

* 1238:—:—

Rest zuiver revenu ƒ2400:—:—

Deze gecalculeerd, als bovert, tegen de

12de Penning, rendeert aan Capitaal ^ 28800:—>—

Het Orgel in deze Kerk, getaxeerd op » 1119:—:—

De roerende Goederen, van Koperwerk enz., op ... * 1013:—:—

Geheele montant ƒ 48932:—:—

De