is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( -54 ik )

per Transport ƒ32000:—:— Inkomsten der Kerk, in de termen valt van een aanbouw te zijn uit de afzonderlijke Kas der Gemeente, en dus, zonder Taxatie, aan dezelve verblijft.

Het Orgel in deze Kerk, getaxeerd op 3055:—:—

Het Koperwerk en verdere roerende Goederen ... * 2368:—:—

Geheel montant ƒ37423:—:—

De onzeekere Inkomsten zijn, pro Memorie, 10Jaaren doorëen:

Van Banken.en Stoelen . . . ƒ2550:—:— Van Begraafgelden . . * 2200:—:—

Doch in het laatlle Jaar, Hechts ruim ƒ1600:—:— De Schulden. op le Wes'er Kerk rustende, bedraagen:

Aan de Thefaurie dezer Stad, ƒ 30000:—:— voor ter leen verltrekte Subfidiën, dia gereitituëerd moeten worden. Aan Particulieren, ƒ 2000:—:— per resto van een Som, opgenomen ten tijde dat het Kosters Huis geheel vernieuwd is geweest.

Die van onderhoud in dit loopende Jaar, zullen uit de Inkomsten, na" genoeg, goedgemaakt kunnen worden.

De Jaarlijkfchè Reparatiën enz., 10 Jaaren doorëen geflagen, bedraagen . . . ƒ5200:—:—

In de Wester Kerk zijn, volgends bericht van Kerkmeesteren:

460 Graflieden, behoorende aan de Kerk.

397 dito • dito aan Particulieren.

43 -— aan dito, waarop een

Last is rustende.

Voor welken Last, aan de Kerk zelve verknogt moeten blijven, volgends de daarop gemaakte berekening:

In Holl. Obligatiën, als daarin gelegateerd ƒ 896:—:— Voor Legaaten of Donatiën in Specie,

//. Deel.

Transporteeren ƒ 896;—:— Ke en