is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i73 )

Van de Commisfie uit de Municipaliteit, tot de directie over het ConftitutieFeest, voor zo veel, door dezelve, minder uitgegeven, dan aan haar daartoe , van Stads wegen,wasopgefchoten/ 701:1«**

Van de Oost IndifcheCompagnie, voor twee Jaaren Intrest, van een Capitaal, ten haaren Jaste * . * 3,180:—:—•

Van Rekenmeesteren dezer Stad, om te verrekenen met derzelver ontfangst op de Rijdtuigen . . «* 60,000:—:—

Van Huurpenningen der gewezene Stads

Logementen, in den Haag * * 1,500:--:-*

Van diverfen, voor het gebruik van

Stads Jagten ..." 100:—S—

Van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, wegens boeten bij

hetzelve ontfangen . . * 9a5'«— Van Coenraad van der Plas, Graven-

maaker van het Leydfche Kerkhof,

voor zijn ontfangst, na aftrek der

onkosten, van primo Februarij tot

ultimo October 1798 . . . * 1,436:9:4 Van Pieter van Wiekera, Keurmeester

van de Turf, voor zijn ontfangst, van

primo Januarij tot ultimo Dec. 1798 * I'l65: 5:— Van Franciscus Jofephus Kerkerink *

Meeter der Aardappelen, voor zijn

ontfangst, van primo September tot

ultimo November 1798. . . * 3'833: 4:I* Van den Lande ontfangen,' in reftitutie

van het geen door deze Stad, ten

behoeve van de uitgeweken geweest

zijnde Bataaven is opgefchoten . * 03,306:14:—

D egeheele ontvangst bedraagt

ƒ3,611,511:10:14.

Dd 3 UIT-