is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, derde deel, of Vervolg van Gemeenzaame brieven, zijnde deezen geschreeven aan zijne egtgenoote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408 Geschiedenis van

„ ve Barham afwinnen (*), want ik zal eer„ der heen gaan, dan zij". — Wij vroegen haar, of zij eenen Tekst, tot haare Lijkrede, wilde verkiezen? Aanilonds gaf zij op: Dien de Heer liefheeft kastijdt Hij (f). „ Dit „ heb ik", zeide zij, „ ondervonden. Mijne „ rampen zijn veele geweest, doch geen één „ te veel; en de grootfte van die allen, is niet „ te groot geweest. Ik dank den Heere „ voor die allen". — Dan, na een weinig bedenkens, zeide zij: „ Zacht! ik geloof, dat er een andere Tekst is, welke nog meer gepast „ zal weezen; laat het deeze zijn: Zalig zijn „ de dooden, die in den Heeke f erven (§). „ Dit ondervind ik thands". Zij verkoos ook een Gezang, om na den Lijkdienst gezongen te worden; Olney Hymns, Book II. Hyrhn 72.

Doch ik moet mij bekorten, en zal flegts een gering gedeelte ter neder ftellen, van het geen zij, door 'sHeeren goedheid, geduurende deezen dag, nog konde fpreeken; hoewel geftadig afgebrooken, door pijnen en benaauwdheden. — Zij had tot elk, die bij haar kwam, iets te zeggen, het zij bij wijze van

ver-

(*) Dit was eene jonge Juffer, voor welke zij eene bezondere liefde en hoogachting hadde, en die federt lang in een' kwijnenden ftaat was geweest.

(t) [Hebreeuwen XII: 6.]

CD [Openlbaaringe XIV: 13. J