Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Samuils XVIII. vs. i—a7. 513

en wat 'was bij denzelven Sauls bedoeling? De reden van Sauls handel was , dat hij, zijne dochter David aanbiedende , geene gedachte had, haar te geeven. De voorwaarde welke hij maakte, was: Alleenlijk, wees mij een dapper zoon ; en de hoope die hij voed. de , was , dat David door der Filistijnen hand zou fneuvelen. Dit niet gebeurende, ontvalt hem de hoope. Dit baart hem fpijt. Om zich te redden , en David teloor te ftellen, geeft hij, toen er geen voorwendfel tot uitftel meer overig bleef, zijne dochter aan dien Adriel. En het kon wel zijn , dat hij zich meende te dekken met de ongezindheid van Merab tot dit huuwüjk. Immers, wij leezen niet, dat zij , gelijk van Michal wordt gezegd , David liefhad. Misfchien poogde Saul , daar beneven , zijn gedrag te verfchoonen, met Davids betuiging van zijne verlegenheid over zoo hoog eene eere , aan hem, zoo gering een' perfoon; die betuiging voor beleefden afflag verkiaarende. — Maar wat was , bij zulk eenen handel , Sauls bedoeling ? Een van beide : of, om David , door zoo fmaadlijk eene beleediging , tot een' driftigen en onbezonnen misflag te vervoeren , en daar in een voorwendfel te vinden , om hem voor altoos te verderven; of , zoo deeze toeleg mogt mislukken, eenen tweeden , op hoope van beter' uitflag, te kunnen onderneemen; waar toe zich fpoedig de gelegenheid opdeed. I. Deel. Kk Me.

Sluiten