Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

ELFDE LEERREDE.

Dit beeld leide Michal, om de verrooning van eenen zieken te maaken , in het bedde. En om dit te beter te doen , leide zij een geitenvel aan zijn hoofdpeuluwe ; of wel , aan het hoofd van dit beeld, plaatste zij, gelijk zeker geleerd Man wil (g), veele of lange geitenhairen, gelijk de geiten in het Oosten hebben ; en waarfchijnelijk van zulk een kleur, welke met die van Davids hoofdhair genoegzaame overeenkoomst hadde. Dit beeld , dus toegefteld zijnde , dekte zij met een kleed toe.

Het ganfche oogmerk van Michal, in dit beleid en bedrijf, kan elk met handen tasten. Michal begreep zeer wel , dat zij, die uit Sauls last haar huis bewaakten , David niet ten voorfchijn ziende koomen , in huis treeden , en daar naar hem vraagen , en fcherplijk zoeken zouden. Hun terftond te zeggen , en bij huiszoeking te overtuigen, dat David hunne laagen ontvlugt was, fcheen haar te gevaarlijk ; want fpoedig zou hij dan nagezet, waarfchijnelijk achterhaald , en dus om 't leven gebragt worden. Bragt zij haare huisgenooten , en hen, vooral, die naar hem kwamen zoeken , in die meening, dat David te bedde lag , dan won zij , hem

ten

00 Bochart. Hieroz. Part. I. Lih-.1L Cap.$i.

QoJ, 623 feqq.

Sluiten