Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels I. vs. r—16,

kende oogen in benaauwdheid aanfchouwdet; gij gaat heenen in vrede , en God, die de zijnen kent, za? zorgen., — Is hier de ftof van blijdfehap niet zelden vermengd met ftof tot weeklaagen en geween ; ftcrvende, gaat gij naar plaats en gezelfchap, daar in den volften zin, eeuwige blijdfehap op de hoofden weezen zal, vreugd en blijdfehap u zullen omringen, maar treuring en zugtingen zullen wechvlieden. Amen 1

In de Zuiderkerk, dea 1 van Slagtmaand, 1772.

U 4 XXXIII.

Sluiten