is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hoe noodig hei is, die ti fchiinwen.

l38 LIV. LEERREDE.

boozen raad en vervloekte fchranderheid. — Schadelijker pesten zijn er niet , dan zulke menfchen , die natuurlijk fchrander , en wijs geacht, hunne bekwaamheid en invloed mis- ! bruiken, om anderen, het zij in hun ongeloof en ongodsdienstigheid — het zij in hunnen afkeer van waare godvrucht, en vijandfehap tegen dezelve — het zij in hunne booze driften en lusten — het zij in bedriegerijen en eerloosheden — het zij in ongehoorzaamheid aan ouderen en Overheden, te ftijven, te beftuuren , voordtehelpen. Zij zijn de vloekwaardige oorzaaken van duizend zonden en rampen, worden billijk bij menfchen gehaat, en door Gods rechtvaardig oordeel bedreigd.

Dan even hier uit vloeit , dat ijder zulke • raadslieden moet fchuuwen als de pest. — Het is veelab het gebrek der jeugd — en ware het maar alleen der jeugd ! — dat zij liefst raadpleegt , daar zij hoopt voedfel voor haare drift, en toeftemmmg aan haar opzet te zullen vinden; en, wanneer zij daar aan wantrouwt, den bcproefdften raadsman, en trouwften raad , met opzet ontwijkt. Dwaasheid , zeker ! — Het is zoo , raadslieden moeten doorgaands geene gebiedende wetgeevers zijn. Maar die wijslijk handelt , hoort zoo gaarn wat tegen , als wat voor eene zaak is ; en aan trouwhartige vermaaningen, geeft hij liefderijk plaats. — Voords. Kiest iemand ons ten raadsman; dat toch de raad der godloozen

verre