Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jllles befchiktzijnde,

wordt Ab Jalom ah Koning ■uitgeroepen.

5i2 LVI. LÈÉRREDE.

ftuurt met raad , en ftijft met gezag , dien fnoodften weêrfpanneling.

Dus zijn de zaaken wel befteld te Hebron. — Maar wat zal dit uitdos n , zoo gansch Israël voor David , en tegen Abfalom blijft ? Dan hier in was ook voorzien. Men had wel zorg gedraagen , dat Abfaloms voortreffelijke hoedaanigheden, en inneemende vriendlij kheid, alomme waren uitgebazuind, 's Volks harten waren, meer of min, David listiglijk ontftoolen. Men had in de voornaamfte Steden verllandhouding aangelegd, en mannen befchikt, die , op ontvangen bericht , de trompet zouden fteeken, ten blijk, dat de zaak te Hebron wel tot ftand was gekoomen. Tevens had men overal verfpieders verfpreid , om , zoo draa de trompet gehoord werd, met en bencven hun die zij in ftilte aan hun fnoer gekreegen hadden , uitteroepen : Abfalom is Ko■ ning te Hebron! — Dit moest natuurlijk uitwerken , dat 's lands ingezetenen overal in verwarring geraakten , en vraagen moesten : Is David dan dood ? of heeft hij den troon verlaaten ? of heeft hij eene mislukte onderneeming gedaan, om eenen jongeren zoon op den troon te zetten? Wat is het? Men weet het niet! Maar, hoe het zij; Abfalom is dan Koning. Wel nu dan ; de Grooten van het Rijk, wijzer dan wij, zullen zekerlijk weeten wat zij gedaan hebben. Wij zullen een' braaf

man,

Sluiten