Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

e ï

€ t

£ c

(

1 i

Die,aldus ( verrast, 1

É

id LVI. LEERREDE.

n zijne vernieuwde gunst gefchonken had! —• Laar vooral proeft, die hier proeven kunt, /at het in zich heeft, dat David moet zien n ervaaren, hoe Gód, hem in zijne oude daen , zooverre verlaat! hem" aan de boosheid er prooie fchijnt te geeven ! en hem de verelding zijner ongerechtigheid dus fmertlijk oet ondervinden!

3. Dus befchouwden wij het ontwerp van :en allerfnoodst verraad, door Abfalom tegen Lijnen vader gefmeed; en deszelfs aanvanglijke ütvoering. — Nu moeten wij zien , doch naar gedeeltelijk , Davids wedervaren en geIrag , onder deeze gebeurdnis. ■— Daar men ;e Hebron het verraad in ftilte had tot ftand rebragt, en vervolgends, in andere fteden, net vertrouwde vloekgenooten heimlijk alles befchikt had, om ten gelijken tijde, op een gegeven teeken , een' algemeenen opftand te verwekken; had men gezorgd, dat er in Jerufalem niet flegts geene beweeging, maar zelfs van deezen toeleg geene de minfte kennis was. Eerst moest het ganfche land tegen David in opftand gebragt zijn; en dan zou men hoofdftad en Koning wel magtig worden. David dan zit, terwijl men druk arbeidt om het geheele land in beweeging te brengen , in het ftil en vreedzaam Jerufalem. — Maar nu moeten wij befchouwen , den Koning, door het onverwacht bericht dier heillooze onderneeming verfchrikt; terftond , en met verhaas-

' tings

Sluiten