is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeren de tnzfoitners der weereld gerechtigheid. •

JVanr van wil eok b'er een bewi zien.

430 LXVII. LEERREDE.

hier van, in hunne perfoonen, bekende voorbeelden. En gedenken Wij hier, aan de huisgezinnen van Korah, Dathan, Abiram, Eli, Saul, Achab, en anderen. Dat israëls volk,, onder de Richterlijkc en Koninglijke Regeering , en na de wederkeering uit Babel, hier van meer dan eens de fmertlijke ondervinding had , is elk .bekend.

Dan wat ftaat ons bij zulke gerichten optemerken ? Veel. Onder anderen , dat de inwooners der weereld alsdan gerechtigheid leeren. Die gerichten verklaaren duidelijk , dat de Heer, die goedertieren is , ook rechtvaardig is. Zij roepen 's weerelds inwooneren, zoo geneigd tot ongerechtigheid , om het -onrecht jegens God en hunne evenmenfehen te verhaten , en de gerechtigheid natejaagen. — Het is zoo , dat de godloozen , offchoon onder Gods gerichten leevende, verblind en verhard , de hoogheid des Heeren niet aanzien; het onderwijs echter , blijft voor hunne rekening. — Dan er waren ook , die , met hun die hier door Jefaias mond fpreeken, wanneer Gods gerichten op aarde waren, Gods gerechtigheid , en hunne verpligting tot beoefening van voorgefchreeven gerechtigheid , recht leerden. — Een voorbeeld hier van , zullen wij thands in onzen David zien. Gods 001^ ft deel over Israël, leerde hij kennen, als ftrafoefenende gerechtigheid ; en tevens zijnen

pligt,