Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT

van den

DRUKKER.

JL oen het Werk, het Leven van David, gefchreeven door D*. PAULÜS BONNET, Predikant te Rotterdam, in 't licht kwam, wenschten verfcheiden Leezers, dat bij het zelve een uitvoerig Register gevoegd werde; doch tot het opftellen van zulk een Register, had de Schrijver, wegens andere bezigheden , noch tijd , noch gelegenheid.

Dit Werk door koop in mijne handen gekoomen zijnde , wierden de verzoeken tot het uitgeeven van gemelde Register, vernieuwd , waar over meermaalen met den Schrijver fpreekende , heeft zijn Eerw. mij vrijheid gegeeven, om door eene bekwaame * hand,

Sluiten