Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336 Z A. Z E.

— Gezalfde perfoonen wierden heilig en onfchendbaar geacht.

— David tot Koning over Juda gezalfd.

— En daarna over gebeel Israël, de 12 Stammen. ....

— Deeze 3 zalvingen van David toegepast ; op zijn tegenbeeld.

— Salomo tot Koning gezalfd met heilige olie, en wel door Priefter Zadok. Een bewijs, dat zulks niet altijd door een. Profeet gefchieddc.

Zangers.

— Davids verordening omtrent de Zangers in den Tempel. Hunne drie Hoofden, Afaf. Hem O* en Jeduthun. Onder deezen 24 Opperz-mgmeesters ; en onder deezen 4000 Zangers uit de Levijten, verdeeld in 24 Ordeningen.

Zeden. Zedenkunde. Zede/iike gel/oden.

— Zedenpiigten , voortreflijker dan Godsdienliige inliellingen. Deeze regel moet niet misl-ruikt worden.

— Voortrcflijkheid der Bijbelfche Zedenleer, in "t vetbiedeu , dat men zijnen vband

,, haat. , .V>

— De Zedenleer was zoo ivel onder 't O. als N. Vei bond , in haare voorfchriften volmaakt. ....

Zeigept aal. Zergetccken.

— 't Ligchaam of hoofd van een verflaagen vijand ten toon gefield , tot een teelten van overwinning. ....

— Zang-en l)antreien van vrouwen bij eene heuglijke zeegf vj.-rirv.

Zegeningen- Zie Voorfpoed. Zelfd>ep<oeving. Zie Oordeel. Zelfliefde. Zie Geluk. En Eigenbelang. Zelfsverloochening. 7Ae ook Onderwerping.

— Voorbeelden van waara zelfsverloochening, als beminnelijk, moeten ons uitlok' ken-ter navolging. . . .

— Moet ook «aar in gf.ojfend worden; dat

D. Bladz.

II. 501.

III. 123. 174.

IV. 17.

145'59-

vll.302 303.

. 180.

1.109. II 228.

421.

III. 66.

1-445-

4-9(5.

II.474.

men

Sluiten