is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leerzaame gezegden.

87

en Leeraars, met groote verwaandheid, zoeken door te zetten.. .

Aan het beftaan en gedrag van zoodanige perfoonen, moet men het, naar mijn inzien, voornaamelijk toefchrijven, dat veelen over het Euangelie en het geloof zoo oppervlakkig denken en fpreeken. Als men hen over het Euangelie hoort fpreeken, fchijnt het als of zij door het Euangelie niets anders verftaan dan beloften, en als of die beloften nergens anders in beftaan, dan in de aanbieding van Christus aan allen, met die voorwaardelijke verklaaring, indien gij den aangebooden Christus aanneemt, zoo zult gij zalig worden; om nu niet te gewaagen van zulken, die voorgeeven de Gereformeerde religie te gelooven, en nogthans zoodanig fpreeken, als of de beloften van het Euangelie hier in beftonden, dat men aan alle onbekeerde menfehen moet verklaaren, dat Christus voor hun geftorvcnls, en voorgenomen heeft hen zalig temaaken, onder die voorwaarde, dat zij, van hunne natuurkragten en de gemeene genade, zoodanig een goed gebruik maaken, dat ze, zonder wedergeboorte, natuurlijk oprekt, tot Jesus komen, om de zaligheid van hem te begeeren. De eigenlijke onberouwelijke toezeggingen, aan armen van geeste , die in Christus gelooven en hem gehoorzaam zijn, o-edaan, worden zoodanig over het hoofd gezien, als of zij tot de beloften niet behoorden. Het is, als of de prediking van het Euangelie geen gewag moet maaken van verdorvenheid, fchuld, toorn, onmagt of de inwendige, kragtdaadige, levendigmaakende, wederbaarende en trekkende werking des Geest es. Men fpreekt van het F 4 Ge-