is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN LEERZAAME .GEZEGDEN. o<>

OPMERKELIJK GEZEGDE

van des Ekrw. Heer

ƒ. A. C VAN E I N E M*

ïn zijn vervolg van de

KERKELIJKE GESCHIEDENISSEN

van MO S HE IM, I. Deel, Bladz. 134. Aangaande do voordplanting van den Christeüjken Godsdienst, door de Deenfche Zendelingen, in TranQuebar en Bengalen.

M Al hebben dus de Zendelingen alles gedaan „(door het prediken en aandringen van den „Natuurlijken Godsdienst onder de Heidenen, „om, zoo men wil, hen daar door eerst tot „ Menfehen te vormen) zij blijven egtcr Heidenen, tegen alle overtuiging, ncemendc geitaüig deel aan den afgodendienst, om niet belpot te "worden, en hunne voordeden en geneugten m "-de zonde niet te derven. Met de daad moet „hun een wezenlijker zaligheid, dan de natuur„ lijke Godsdienst verfchaft, worden aangeboden, „ zullen zij er hun geliefde Heidendom tegen „ verruilen. Eene veeljarige ondervinding heeft „geleeraard, dat de bekeeringe der Heidenen, „op geene andere wijze bewerkt kan worden, „ dan door een kragtige overtuiginge huns ge„weetens, dat zij het Opperwezen door hunne „zonden beledigd hebben, en zij, in deezen F 5 toe"