Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 Het Leven en Sterven van

BRIEF t a ir

J J. N E R U S S E L,

Uit Amersham in Engeland,

den i. September 1774.

Met haar' voet gefchreeven, door gebrek van handen, aan een' Hollandsen Jongeling, te London ter School liggende.

Lieve Vriend!

Door Gods goedheid, hoop ik, met vermaak en Christelijke toegenegenheid, de langgewenschte gelegenheid waarteneemen, om u een briefje te fchrijven; het welk, indien het goed is in de oogen van Hem, die alles weldoet, ik hoope dat u zal ontmoeten in gezondheid, en toeneemende in wijsheid en in grootte, en in genade bij God en bij de menfehen. Ik heb dikwijls aan u gedacht, en aan uwe tedere toegenegenheid en vriendlijkheid, mij beweezen toen ik laatst te London was; deeze zal ik nimmer vergeeten, maar, met dankerkendtenis aan God, en u, er' altijd aan gedenken. De goede Heer zegene u, en bewaare u van den boozen, en fpaare uwe ledemaaten! Zij zijn dierbaar, mijn lieve Kind, en, fchoon gemeene zegeningen, mogt nogthans elk een die ze genieten mag,

de-

Sluiten