is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦4© Leerzaam e

het getal zijner Leden, en hunne éénheid mer Hem, bepaald. Hij heeft trapswijze, federt den Val, hen tot daadlijke vereeniging met zich gebragt; en nooit zal zijn verborgen Ligchaarn volkomen weezen. voor dat de laatfte uitverkooïen zie! aldus met Hem vereenigd is. Deeze betrekkelijke hoedanigheid van Christus, als het Hoofd zijnes Ligchaams, ftrekt ten onfaalbren waarborge voor de bekeering der nog onbekterde uitverkoorenen, en voor de zekere bewaaring, en eindelijke zaligheid, van hun die bekeerd zijn; want Christus Ligchaarn zou niet volkomen weezen, indien één enkel Lid, ten jongften Dage, aan het zelve ontbrak (a... — Laat ons, op grond daarvan, vuuriglijk bidden, en vertrouwend wachten, dat Hij zijn Volk vergaderen zal van de einden der aarde, en hen gewillig zal maaken op dea dag zijner heirkracht.

MANCUNIENSIS.

f» Joan. VI; 37—-.40.

HIJ