Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

'Aandacht op Jeremia XXIX: il» Bladz. 328,

Christelijks Eenigheid. . . » —— 331. Aandacht op Joannes I: 49. . —— 3 5. Eriefvan Ralph Erskine. . . — 340» De aangelegenheidvan deLeer tfferDiiEëENHEiö

en der Verzoening. . . —— 377» Het verband tusfchen de Waarheid en Heilig*

heid. . ... ——• 385.

Brief van den Eeriv. W. Romaine , aaneenen

Landman. . . . 39S.

Over den aart van het Geloof 'in Christus. 403.

De Zeegepraal der Barmhartigheid. — 408. Barmhartigheid, en Oordeel. . — 4r7, Brief van den Eerw. Richard Baxter,

aan den Heer E. R. Schildknaap. —~. 419, Uittrekfet eenes Briefs van MejufvrouW

Baxter. . . - h 420,

Christus het Hoofd'des Ligchaams, naamlijk der Gemeente, . .

Hij is hier niet; want Hij is opgeftaan. Brief van den Eerw. Johan Newton, aan eenen Vriend in Holland. .

Over het Schielijk Sterven. . .

Verleevendiging van den Godsdienst, te

Shotts, in Schotland. . . L 4^

Misvattingen in den BeotfenendcnGodsdienst,-*— 667, God, de ssnige Toevlugt. . ., . , ^tf

De goede oude Simion, of Aandacht op Lukas II: 30. , . ^

Brief uit Parijs, . . , w ^gg^

BERICHTEN van BEKEERINGEN, enZj Zonderlinge Bekeering, door eene geringe Aanleiding. , , s/a^ n^

Een

Sluiten