Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

DICHTSTUKJES. Uit Mn-ton's Paradijs verlooren. Bladz. 124,

Uit Leydskker , Eere der Nationale Sijnode. . . . ■ 250^

Uit He-vey's Theron en Aspafio: .

Een waare Gode welhehaagende Offerande. — 37W

De ongenoegzaamheid der Reden ,inzaaken det Geloofs. . . . — 37 r-

Zielibcklag„ over den hoogmoed, die in

het hart woont. .... ——» 372»

Loflied, ter eere van Jesus Christus, alt den Schepper en Regeerder van alle dingen. .... —— 373.

Toevlugt van een zondaar tot, en roem

in het Kruit van Jesus Christus. . < 374.. Zucht van een vaderlandsch Christen. —— 376V Tot Befluit. — yia.

Sluiten