is toegevoegd aan uw favorieten.

Zee- en land-reizen rondom de waereld, en naar derzelver beide poolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 ZEE- £ 8 L A N D - ft E 2 Z E N

riete traliën/ ini plaats van muuren. Wijnen togt Vervolgende l k«* eindelijk aan de rivier der PapgallJW " n ? ik hield hier mijn nachtverblijf bij een' goeden Indiaan d"e mij met eene weergaalooze gulhartigheid ontving — Ik hVd ju nog maar twee-een^winng mijlen wegs af te S«e»; S peflqot zuiko m eens af te doen. Tien mijlen voonpereiS zijnen, vertoefde ik een pcar naren in een Dort, de wc?over pergen ie open de die Acapulco omvangen; m»ar halver wee bevond zi,li mijn Gids, zijnde de bediende des g«enen m4 Wen ik bedongen had, dat hij mij tot AcapufcSVu brwgen, zoo vermoeid en afgemat, dat hij mij verzoS wat te te mogen uitrusten : ik zette derhaiven mijne reis al één

"den n^f meeSte^« ^« had, om n 5 m den nacht eót leidsman te dienen. — Ik meende mi te moeten naasten dewijl een enkelen dag voor mij van veel aangelegenheid kon zijn, wantik had vernomen, dat oe hit fte postbode, des Onder-Konings van Mexico .die de L Me papieren voor 't Caüioen overbragt, twee d^gen te voren, was doorgetrokken, ik floeg een naauw pad in dat emster en met groote rotzea bezet was, daar iL door afgematheid mijner muil-ezels, flegts zagtjes kon voomrek. ken Daarenboven vreesde ik te zullen verdwaalen; ik lfi hen derhalve^ den weg zoeken, weetende, bij ondervinding dat aecze Dieren de meast. betreden paden rieken. Óm één uur des morgens, 0p den top eens bergs zijnde, boorde ik hetgerüis. der Zeegolven: mijn hart fprfng opTan vreugd en * da ƒ te God,, dat * een zoo moeilijken togt Sten einde had gebragt. In 't aftornen van den bergt zat ik de

til Zm%mQfÈ?* nieUVVs°P '£ zkn van eene hoofï toffe, en van eerifchip, naar weiken ik zoo iang gereikhalst nad Emoeujk bereikte ik om zes uuren, na eenen togt van honderd mijlen, zuidwaarts van Mexico, afgeleg fe nebben, en van ongejvaai agt honderd mijlen, zedert mijn vertrek vai Nieuw-Orleans, de haven van Acapulco, wél? ke, ooor de natuurlijke Inboorlingen van 't Land. dikwiiW Porton, of biootlijk de Haven, wou] geheeten. AopS ii

een '