is toegevoegd aan je favorieten.

Zee- en land-reizen rondom de waereld, en naar derzelver beide poolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*« ZEE- e n LAND.REIZEN

^i*^;^8eheetcn'

China af tot aan herKoSwrriiïm f ^; te Weeten van Sumatra tot aan Tapi M'lacca' en van het eiland

Jchieten ver overat hunne feV^Sf ^'«"k hoogvan boord, hebbende eer ™ ' J J breed> kort en die zeer laag is, De zSfte " I 1 ^' een aëtermast> den, hebben drie m^^^^ifdetdh t011ne" ^ zijn van matten gemaakt- hun ftengen; hunne zeilen

hol om ^Umr ^ke^Jfi^S ™&**<** breed, maar te aan hout, L b^ s e n van ee^S™^ °PP6rvJaktwintig ftukken gefchut- zii wL fchip van honder"

ten op hun dekfde eei e bóven t meeniête ™ hut¬

boes, die, in drie deeïen vLdi/ gCmaakt Van Bam' twee kleine «^eSei^^^ai* «egts ten: deeze vaartuigen zeilen n 6 beide masten laa' eerften opflag ^B^%¥*> rnen in den landen bedienen zig van géene v?° lnboorll"Se" van deeze en van een foort van klein? whnneh^' ^ VM Vaandels

^oo haast wij ten ankpr land naar MkAT,^^^^* ^agtte ik, over eiland Samar, flcgts door een ftia nf ' Wesf-Pu"t van dit zes mijlen van de oost-pun v- n% pSST™ viJf of den. Onder de eerfte Pra Ln 5-f ,nd Lu$on ^heide gekomen waren, wL? £fc?en' dieOBS °P zii" nen van een Eiland niet Lr ?' tofbehoore^e aan IndiaaIk (telde hen voor om mh W1™ de V°°rn- ftraat SeIegenmen; ik meende Cs d;l? w ^ te™! ,rdze> mede te«e' Lucon te kunnen 0 1 ! ^ gemaklijker op 't eiland hunne Praauw. ' ra die reden ging ik over in

door