is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzame verhaalen uit de bijbelsche geschiedenissen, voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

548 LEERZAME VERHAALEN

alle die menfchen, die niet van zijn Geloof ziin, haat en verdoemt, zoo doet hem zulks niet nat

Wagt u ook van de Jeugd af, voor allen religiehaat! d i. zi|t daarom van geen menfch vijand, omdat hij uw geloof niet heeft. Bemindt en vereert een ieder godvrugtig en deugdzaam menfch, hij zij dan opgevoed in welke Religie ook! Denkt toch niet, dat gij alleen daarom bij God aangenamer zijt, dan andere, omdat gij in eenen Godsdienft opgevoed zijt, die beter is dan de hunne! Het komt daarop aan, of gij godviugtig zift cn regt doet, gelijk God het in zijn woord hebben wil. Zijt gij dat, en doet gij dit, dan hebt gij Gods gunft.

XXXII.

Vooorbeelden van liefde en vertrouwen op Chrilius.

i. Simeon en Hanna.

JcTunne geneigtheid tot Jefus, den Verlosfer en Weldoener van alle menfchen,- hunne