Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3* LEE RZ AME VERHA ALEN

die voor de ontfangen hulpe geene dankbaarheid gevoelden.

0 0 0

Ik zeg ulieden hier nog eens, het geen ik u BI. 227. gezegd heb: Beminut en eert een ieder godvntgtig en deugdzaam menjch, hij zij dun ook opgevoed in welke religie hij wille! Dus deed Jefus. Hij zag daar niet op, of die vrouw eene Griekfche, en deeze man van den Sa maritaanfchcn Godsdienft ware, die bij de Jfracliten ten uiteiften gehaat was. Hij zag op het vertrouwen, en het goede Hart, dat zij beide bewezen. Daarom behaagden zij hem, daarom prees hij hen, en Helde hen aan de Ifraeliten zelf tot een Voorbeeld voor.

Bij den dood en bcgraafnis van Jefus Chris tus leeren wij verfcheiden Mannen kennen, die grooten eerbied cn liefde voor hem hadden,

Sluiten