Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 GEDIGTEN

HET KINDERLYK GELUK

Ik ben een kind,

Van God bemind, En tot geluk geschapen.

Zyn liefde is groot; 'k Heb speelgoed, kleedren, melk en brood, Een wieg om in te slapen.

Ik leef gerust;

Ik leer met lust; Ik weet nog van geen zorgen.

Van 't speelen moe, Sluit ik myn oogjes 's avonds toe,

En slaap tot aan den morgen.

Geloofd zy God Voor 't ruim genot Van zo veel gunstbewyzen! Myn hart en mond Zal hem, in elken morgenstond, En elken avond pryzen.

DE

Sluiten