Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

EENER KORTE BEÖEFFENENDE

REDENEERKUNDE

VOOR DE

JEUGD;

OOK GEDEEI.TLIJK VOOR.

ONDERWIJZERS en DENKERS. Naar het Hoogduitsch van den Heer

KAKEL PHlLI^MORITZy

HOOGLEERAAR TE BEtLIN. MET PLAATEK.

*

Te AMSTERDAM, bij M. SCHALEKAMP.

JSDCCtXXZIX»

Sluiten