is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

Het groot/Ie en meest in 't oogloopende onderfcheid, dat van den aanbeginne in de Natuur gelegd is, is dat tusfchen

Licht en Duifternis

Een onderfcheid dat de mensen, zelf in zijne kind^ckh.'id, niet buiten zijne denkbeelden kan fluiten —««

Het licht, waar door eerst alle onderfcheid der dingen , derzei ver kleuren en gedaanten, voor het oog zichtbaar worden; en zelfs in tegenfteiling tegen de duisternis •

Het onderfcheidende en regelmaatige tegen het niet onderfcheidende en verwarde begin fel.

Door dit onderfcheid moest noodzaaklljk In de kragt der menfchelijke voorftelling de eerfte diepfte voore gedrukt worden, welker fpoor door de menigvuldig voorkomende voorwerpen bij dag niet kon vernietigd wor-

Hier wierd de eerfte grondfteen van 's menfchen gedagten gelegd — aan de voorftelling van het allertegenftrijdigfte :

van