is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 139 )

is, dan dat geene, wat ik daar van oordeel

of beweere.

Daarom kan men de oordeelvelling niet orakeeren; ——*• een Boom is wel groen —maar alle Groen is geen Bpoin.

Alle Groen ■ Boom.

Hier kan het eerfte onmooglijk als het

middenpunt van het laatfte gedagt worden

want het middenpunt zou zich over den om* trek uitbreiden. ————

Zomtijds is de kleine omtrek evenwijdig met het middenpunt, 't welK dan eigent" lijk een bloot fpel der denkkragt is, om dat die daar door niet vordert , maar altijd op dezelfde plaats blijft ftaan. Ik zeg bij voorbeeld

Een Boom is ——- een Boom

en heb in de daad niets als de nasm van den Boom gedagt. ■■ Ik heb

de voorftelli.ig van oen Boom in dit oogenblik wel tot het middenpunt van den gantfehen omtrek mijner denkbeelden

ge-