Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 «ET ONGEDULD BED TFT DIKWERF ALLE?.

en vondel's onderons opftaan, en dit gemeenebest zou gelijk een nieuw Griekenland blocjen.

Laat ongeduld u niet van 't rechte fpoor doen d waaien,

Wat kunst gij leert of wetenfchap, Laat niets uw naarftigheid bepaalen,

En blijf toch niet op d' eerften trap: Wil tijd en vlijt (teed6 zamen paaren;

Leer wat gij leert toch in den grond, Op dat ge u niet na weinig jaaren,

* Verwijt dat ge in den bloeléin ftond, Maar al te vroeg, helaas ! u vleidet,

Dat gij reeds rijp waart tot de vrucht, Terwijl ge u door de waan misteidet, En u *t geheugtn is ontvlugt.

Sluiten