Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN CHARAKTERTRBK, ENZ» Ï<J

Hoe, zalmen mogelijk, verwonderd zeggen; waren dit eigenfchappen van menfchen ? zonderlinge menfchen! en zo geheel anders dan wij zijn! — ja zij waren menfchen: deeze goede lieden waren uwe vaders en moeders: wie zou kunnen vermoeden, dat wij uit zulke oprechte ouderen ortfprotcn ? — thans geeft men elkander onderwijs in de logen; alles wordt gcfchonden, en verdraaid : belofte en eeden gelden als liedjens, die men elkander voorzingt : die zijn eed houdt wordt als een dwaas geacht; en als een zot die er op vertrouwt: het menschdom van zijne eerlTe eenvoudigheid aldus verbasterd zijnde , is het niet meer de goude eeuw die men kan betreuren: o dit zou te veel zijn ! de vriend van het menschdom , die aanhoudende wenfehen en poogingen . voor deszclfs geluk vormt, wenscht flechts de zo veel mindere, de koperen eeuw te zien herleven'!

Zou goede trouw, zou reine min, Deeze aard dan nimmer weêr bewoonen ? Zou wedermin de min niet loonen,

Wet edle trouw, ftandvasten sin? BS

Sluiten