is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelijke verhaalen fabelen en vertellingen, voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPEELBAL AAN VORSTEN E» GROOTEN.Cf

Koningen! laaten wij toch nooit Kisvorfehen voor u weezen? — Denkt er toch altoos recht ernltig aan? wilt gij, met verhevene gevoelens pronken wilt gij den oorlog voeren,

Landen enProvincië'n overwinnen.dat dit flechts uwe vermaaken niet zijn ! bedenkt toch wel, dat wij de flagtoffers aouden weezen van deeze dolzinnige en baldaadige fpelen ? O zegt niet; „ het kost

flechts menfchen!" — een tiran denkt zo, en fpreekt zo, hij acht dit voor niets ? — hij telt wel de fommen gelds; hij rekent dezelven wel na; maar de dagen der ongelukkigen z\)n nullen, in derekenkunst, welke zijne (tjatkunde invoert I

De Volken moeten nooit, ten baldaadigen fpeelbal ftrekken van Vorften en Grooten j nooit moeten zij ten gevolge van eene kwaade luim, en bloedgierige inborst, op de bloote wenk van een willekeurig gezach, hun leven, hupne bezittingen, hun welvaart, ja alles Q