is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5^

Gedichten

d E

GESTRAFTE EZEL.

jEen ezel had eens goede dagen;

Hij at, hij dronk, hij had geen leed, En tweemaal 's daags wat melk te dragen

Was al het werken dat hij deed.

Hij klaagde toch, ó, riep hij, 't lopen Zoó dag aan dag naar 'tland valt zwaar.

Hij zag met blijdfchap zich verkopen, En kreeg tot baas een' molenaar.

Hier moest hij torsfchen, Hepen, ploegen.

Och! klaagde hij, mijn kragt neemt af. Ik wou mij naar geen weelde voegen,

Nu lijde ik welverdiende ftraf.

& $ * $

Die naar geen ouders raad Of liefdeles wil leven ,

Moet dikwijls op den wenk Eens wreeden meesters beven.

NIET