is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14* GEDICHTE»

HET GESTRAFTE BEDROG. Gerrit.

Ti

ó Uetje; 'k heb zoo ftraf geleden

Voor 'c geen ik gift-ren heb gedaan; Ik hield mij toen ik opfrond zieklijk,

Om niet met u naar fchool te gaan. Terftond was moeder van gedagten

Dat ik te veel gegeten had. 'k Moest vasten,- ó 'k zat zoo te loeren,

Toen gij uw boterham opat. *k Had honger, maar ik dorst niet vragen,

'k Had anders iigt mij zelv' verraên, Dus leed ik honger tot den middag,

En wou toen meé aan tafel gaan; Maar 'k hoorde moeder aanftonds roepen;

(Bedenk eens hoe benaauwd ik keek) ,, Neen Gerritje; blijf nog wat leggen!

,, Mijn kind, uw maag is van zijn ftreck.

Gij moet den gantfchen dag nu vasten."

Hier mede was 't nog niet gedaan; Zoo ras de Thee wierd ingefchonken

Kwam zij met medicijnen aan.

é! Dig