is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine zielkunde voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T

der

STELLINGEN of WAARHEDEN,

Onze Ziel betreffende, welke in deeze Zielkunde verhandeld zijn (c).

1. f*\r\ze Ziel is een eenvoudig ding of W weezen, . Bladz. 6

2. Onze Ziel is een eenvoudig ding, welk

zich iets vertegenwoordigt. 10

3. Onze Ziel is een eenvoudig ding,, welk

zich iets vertegenwoordigt, en dat zichzelven bewust is 12

4. Onze Ziel is een eenvoudig ding, of

weezen, welk zichzelven bewust is, en welk zich iets vertegenwoordigt door middel der zinnen. 14

5. Onze Ziel vertegenwoordigt zich eenige

dingen duister ; Dat is: Zij kan ds dingen, welken zij zich zo vertegenwoordigt , niet recht van andere dingen onderfcheiden. li <5. Onze Ziel vertegenwoordigt zich ook fomtijds iets klaar; Dat is: Zij kan wel de dingen, welken zij zich zo vertegenwoordigt , van anderen onderfcheiden , maar zij kan niet de kenmerken

opgee-

(O Aangaande het gebruik deezer Lijst of Tafel, 21e mijne Aantekening hiervooren onder bladzijde Cl tn Ó2.

N 5