is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine zielkunde voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«TELLINGEN OF WAARHEDEN. 2©5

is: Zij is fomtijds zo zeer met eene zaak ingenomen, dat zij aan mets anders denkt , niets anders hoort en ziet, en het bloed in onze aderen een' flerkeren loop krijgt. Bladz. 133

31. Onze Ziel heeft een hartstocht v.<n

Blijdfchap; Dat is : Zij verblijdt zich fomtijds zo onmaatig. 13a

32. Onze Zit.1 heeft een hartstocht van

Droefheid; Dat ik: Zij bedroeft zich fomtijds zo onmaatig. ald.

33. Onze Ziel heefi een hartstocht van

Hoop; Dat is : Zij verblijdt zich over iets goeds, d« nog aanftaande is. 142

34. Onze Ziel heeft eeT hartstocht van

Vrees ; Dat is : Zij bedroeft zich over iets kwaads, dat nog aanftaan de is. old.

35. Onze Ziel heeft een hartstocht van

Schrik; Dat is: Zij heeft fomtijds eene zeer groote vrees voor een kwaad. dat zeer onverwacht en fchielijk komt. ald.

36. Onze Ziel heeft een hartstocht van

Gevoelloosheid; Dat is: Wanneer men van fchrik gantschzinloos wordt, zodat men niet weet, wat ons wedervaart. 143

37. Onze Ziel heeft een hartstocht van

Lielde; Dat is : Zij is begeerig om fteeds nader met hem vereenigd te worden, dien zij liefheeft, en wenscht, dat het hem altijd bovenmaats 'wel rno'e gaan. 156 33. Onze' Z,el heeft een hartstocht van

Ver.'