is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GÈSCIIIED-VERHAALEN. Sa

en hij hoopte, zijnen drocvigen zielsftaat té verligten, toen hij tot de Overheid ging, het geld ter aarde nederwierp, en zeide: „Daar, neemt uw vervloekt geld weder! De man is onfchuldig, dien ik in uwe handen gefteld hebbe; maar ik, ik ben een booswicht!" Maar men gaf hem tot antwoord: „Dat bekommert ons niet; dat moet' gij bij u zeiven verantwoorden." Toen hij dus zag, dat allés te vergeefs was, om het ongeluk, dat hij had bewerkt , af te wenden , fcheurde hij zig, onder den last der hevigfte fmart en kommer, van hun af, en verhing zich zeiven. Zoo verfchriklijk was het einde van een mensch, die zich , in den beginne Hechts, door eene ftrafwaardige neiging inneemen, maar vervolgens geheel beheerfchen liet; dié, door haar geweld, van de eene zonde tot de andere voortgedreven wierd, van den eenen trap des verderfs tot den anderen geduurig nederzonk, en eindelijk zonder yedding vcrlooren ging.

F si 12. Fan