Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

komende, 'er geene zijn, die -tot een meer algemeen nut zouden kannen flrekken, dan Wel dit Stukje.

Immers het Onderwerp is het gewig-

tiglte, de wijze van behandeling de

eenvoirfiglte, en levens zeer treffend, geevenredigd dan de vatbaarheid van Kinderen, het lccrftellige van dien aart,

dat alle Christelijke Gezindheden zich zullen kunnen vereenigen in t aankvreeken van die gevoelens in hunne Kinderen,—w bij gevolg, moet men erkennen , dat geen Boekje meer dan dit gefchikt is, om algemeen in schoolen te kunnen gebruikt, •worden.

Bedenkt men verder , hoe noodzaak/ijk het zij, vroegtijdig indruk/els van Godsdienflige gevoelens het kinderlijk gemoed in te planten; zal men de paogingen moe* 3 i e%;

Sluiten