Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 20 $

LOFZANG VI.

Ï^Jnd met Reden begaafd, van waar komt

gij? wat heeft uw oog opgemerkt, en

waar heenen heeft uw' voet omgedoold?

Ik heb langs de velden wezen omzwerven , door het dikke gras ; 't vee

voedde zich rondom mij , of rustte in de

koele fchaduw; 'c koorn rees op uit

de vooren; de maankop en de koorn-

bloemen groeiden onder de tarwe; de velden waren luisterrijk van wegen den Zomer, en gloeiende van fchoonheid.

Zaagt gij niets anders? merkte gij

niets meer op ? • Keer weder, kind deiReden , want 'er zijn grootere dingen dan

deezen. god was op de velden, en

vvierdt gij hem niet gewaar? zijne

fchoon-

Sluiten