Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR KINDEREN. 31

De knoppen fpreiden zig uit in bladen; en de bloesfems veranderen in vrugten; maar zij weeten niet, hoe zij groeien; noch wie het zij, die hen doet voordkoomen uit den boezem der aarde.

Vraag het hen, of zij 't u kunnen vertellen! Bid hen, dat zij uitbersten in gezangen; en dat zij de lugt vervullen met bevallige klanken!

Hunne geuren zijn lieflijk, en hunne pragt verrukkelijk; maar zij zijn in zoete rust: geen geluid verneemt men in de ftille lugt; en men hoort geene mengeling van Hemmen onder 4e bladeren,

De

Sluiten