Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORREDE van den VERTAALER.

bol drukte , alömme bijkans geheel en al verdweenen vindt; wanneer hij de Wijsbegeerte door eenen Newton, een Wolf, een Leibnitz, een Bonnet, en andere onfterfelijke mannen uit den bajaart der verwarringen , waar in zij te vooren bedolven lag, zo luisterrijk ziet aan het licht gebragt, enden glans aanfchouwt, welke zij over dit geheele wereld-rond verfpreid heeft! Wanneer men dit betragt , juicht zeker ons geheele wezen , aan die groote en beroemde Vernuften, met de zoetfte en tederfte vervoering, een luiden danktoon toe : ja het juicht hun toe; hun, die zich, ten aanzien van hunne natuurgenooten, zo zeer verdien {lelijk gemaakt hebben , en wier asfche gewis tot aan des aardrijks jongften Hond, met dankbaare traanen zal befproeid worden, terwijl duizend uitgeboezemde zegeningen, om hunnen graf-zerk zweeven.

Dan is het wonder, dat te midden van zo vcele poogingen, om onze kundigheden

. uit-

Sluiten