is toegevoegd aan uw favorieten.

Betoog voor de eeuwigheid der straffen in een toekomstig leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCHDOMS I*fAAUW.'CEUTUG ONDERZOGT, 95

in mogt gelegen zijn, geenzins in den moord zeiven, öf in de kwaadaartige daad des moordenaars, maar eeniglijk in deze omftandigheid , waar door ons ongenoegen het daadelijk geluk des moorders in ftaat is te bewerken.

Wel ligt zal men tegen dit laatfte willen inbrengen, dat zo dit iets bewijst, het al te veel bewijst; en dus in .waarheid niets bewijzen kan; dat, zo de zonde, of eenige misdaad, hoe ook genaamd,in allen gevalle, en uit hoofde van haaren eigen aart, eene afkeuring en daadelijke ftraf vcrdicnc ; ais dan daar ,uit moet vcordvloeiën, dat dit volmaakt het zelfde verdiene, ook dan zelfs wanneer zij al rede overeenkomftig de ftrcngfte gerechtigheid haare ftraffe ontvangen hebbe, dat ook na het ondergaan van deze ftraffe de aart der zonde volmaakt de zelfde zij, als immer te vooren ; dat dus de misdaad nog al geftadig voordgaat een wezenlijk voorwerp van afkeuring en het betoon van ongenoegen te wezen; en dus uit aanmerking van het hier boven beweerde een bijvoegzel van ftraffe vordert, nadat zij, alvoorens overeenkomftig de geftrengfte rechtvaardigheid haare ftraffe ontving; hetgeen onredelijk zijn zou.

Dan hier op kan men antwoorden, dat eene misdaad , in verband met derzelver rechtvaardige en volkomen ftraffe befchouwd, niet meer de zelfde misdaad is, als op zich zelve, of blootelijk in haaren eigen aart bet ragt. Het water met wijn vermengd, en dus een famengefteld vogt geworden, houdt op

. van