is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Flï » Ö V E K S T a O O M 1 N (ii

het gaan kan, wen de roede is opgeheeven. En, daar de gebeurtenis van dit; ramfpoedig jaar hacrs gelyk niet heeft onder alles, wat er, van dien aart, in eene eeuw is voorgevallen, zal waarfchy-rilyk byna niemand der thans levende heugenis dragen van gelyke ellende, van een' watervloed, zoo hoog in trap, en tevens in ftrekking zoo uitgebreid. ; Men moet het weten; Gods vermogen is niet verminderd.

• De inwoonders der geteisterde gewesten moeten te rug zien op hun beftaan ten dage des ongewoonen,des uitgebreidén, voorfpoeds, toen by zekere geleegenheid zekere vrucht der aarde ongewoone

winst befchikte. Gods oordeel, bezwykende

dyken, verwoestende wateren, vernielingen van voorraad en alle de ellenden , vernieuwen, in 's Heeren naam, de verwytende gedachtenis van dartelheid en overdaad, verfpillingen en ongebondenheden, ten dage des voorfpoeds. Eik ccne verwoesting, die nu gefchiedt, predikt, met ontzettende welfprekendheid, en op een' toon, die het geluid der gonzende winden, der krakende dyken, én der aanftuivendc wateren , te bovengaat •, elk 'eene verwoesting predikt dat ongelyk, cn al het

ver-