Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE»

Zij, die allerverst, in onderfeheidené en gegronde kennis , gevorderd zijn , houden zig , op zekere onfaalbare gronden, verzekerd, dat men, van waarheden , ons door natuur en openbaring bekend gemaakt, volkomen , zonder eenigen twijffel , overtuigd kunne zijn , fehoon men in dezelve ook dingen ontmoet, welke men niet doorgronden kan, maar die boven het bereik van het grootfte verftand zijn , en die men daarom Verborgenheden pleegt te noemen.

Zodanige ondoorgrondlijke Verborgenheden ontmoet men in alle dingen, die ons omringen en , van welker aanwezen, men volkomen overtuigd is. Die het allerdiepst in de zaken indringen 9. zien ook allerduidïijkst , dat , in het voorwerp hunner befchouwing, iets gevonden wordt , het welk noch hun P noch eenig ander eindig verftand door* gron-

Sluiten