Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47 8 De Leer der Erfzonde II.Boek.

door Zonde en Dood dezelfde zaaken verftaan worden.

Daar beneven. Het woord gezondigd, hier te verklaaren voor gevallen te zijn onder het lijden des doods , is te meer onredelijk en gewrongen, aangezien de Apostel, in deeze zelfde plaats , een- en andermaal Zonde en Dood van eikanderen onderscheidt; duidelijk van het eene fpreekende als het uitwerkfel , en van het ander, als de oorzaak. Dus in het 21. Vers: Opdat , gelijk de zonde geheerscht heeft tot den dood. En in het 12. Vers : De zonde is in de weereld gekoomen , en DOOR de zonde de dood. — En deeze duidelijke onderfcheiding vindt plaats, dooide ganfche Redevoering heen. Als in Vs. 15. tusfehen de misdaad , en geftorven te zijn. In Vs. l8. tusfehen de misdaad, en de fclmld.

4. Al nam men zelfs niet in aanmerking, de wijze op welke de Apostel dc woorden zonde, zondigen, e. z. v., op andere plaatsen, en in andere gedeelten deezer Redevoering, gebruikt; nog zou de uitleg derzelven, zoo als die door Dr. ï. gefchiedt, ten uiterfte ongerijmd weezen.

Het is met'de zaak aldus gelegen: — Volgends zijne verklaaring , worden wij gezegd, gezondigd te hebben; met een daadlijk werkwoord , als of wij daadlijk gezondigd hadden. Dan dit is niet juist , noch naar waarheid geiprooken. Er wordt in eenen verbloemden zin

ge-

Sluiten