Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN, xxxvn

vrijheid nimmer onder ons verkoren gaa) zoo lang zullen er ook verschillende Godsdienftige begrippen , en dus ook verfchillende fecten en fectennaamen onder de menfchen plaats hebben. Het éénige , dat hier kan en behoort vermijd te worden , is de haatelijke partijfchap , de fectenhaat. Maar zouden hier toe geen gefchikter middelen zijn , dan de opleiding en aanfpooring tot onverfchilligheid , welke wij gezien hebben , dat daar toe nooit dienen kan ? Ik meen ja , en wel deeze middelen.

Dat men den kinderen, zoo dra zij daar voor vatbaar waren , bij de beginfelen der Godgeleerdheid ook de beginfelen eener. goede redenkunde liet aanleeren , op dat zij de gebreken van het menfchelijk verftand, de oorzaaken van die gebreken, en de gefchiktfte middelen tot verbetering van dezelve kennende, ook daar uit doorzagen , dat dwaalen menfchelijk is , dat het noodig is in het onderzoeken van belangrijke waarheden onzijdigheid te gebruiken, dat men * * * 3 waau

Sluiten