Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II )

„ Koomt bier, twistgragen, die vermetel, „ U in Gods placts, wat gruwel! ftclt; „ U zet op zijn' geduchten zetel, „ Uw medekristen doemt en Hout zijn vonnis ve.lt\ Gij , die door 't dwaellicht voorgetreden, „ Den leiddraed der gezonde reden,

„ Den aert van mijne leer miskent, „ Wier hactlijke ijver mij doet treuren, „ Die Jezus kerk van een durft fchcuren, p En u aen beuzlarij, in mijnen dienst, gewent,

„ Koomt hier, mijn Lceraer zal u Jeeren,

„ Dat God alleen het hart bemint, „ Dat zich oprecht tot Hem wil kecren, , En in de liefde en deugd zijn' hoogden wellust vindt, „ Hij zal u, op 't volkomenst, toonen, „ Dat God geen ijver wil beloonen,

„ Die 't merk van liefdeloosheid draegt,. „ Dat die, in welk een' dosch gedoken, „ Hoe door de domheid voorgefproken, „ Aen't liefdrijk - alziende oog van de Oppermacht mishaegt.

Wan-

Sluiten