is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAMILCAR. HAMNIBAL. 6$

Republiek, die een deel van Spanje en Barbarye, nevens veele fchoone Eilanden, bemagtigde, en met Rome ftreedt om de heerfcbappy der Waereld.

7 V. Wat bedreeven zy te vooren ?

A. Te vooren voerden zy zwaare Oorlogen, met ongelyken uitflag, eerst tegen Dionysius of Agatiiokles van Sicilië, en daarna tegen de Ro* meinen de zogenoemde bloedige Punifche oorlogen.

8 V. En wie waren hunne grootfle Veldheeren? A. Hamilcar en zyn Zoon H a n n i b a l , die,

in zyn negende jaar, door zynen Vader gedrongen werdt, met eede te zweeren, nooit een Vriend der Romeinen te zullen weezen.

9 V. En hy hieldt zyn woord?

A. Ten vollen: want hy, die de grootfte Veldheer der Waereld was, deedt met een leger eenen togt, wiens gelyken nooit een ander ondernam en volbragt.

10 V. Welken allermoeilykften togt ondernam hy? A, Uit Spanje door Frankryk te trekken naar Ita.

lie over de hooge Alpen, een weg van vierhonderdmylen, om de Romeinen op hun eigen giondgcbled aan te tasten.

11 V. En wat deedt hy na dien volbragt te hebben?

A. Hy gaf aan de Romeinen, onder Scipro en Semprowius, ook onder Flaminiös en Varro

zo-